Profil

Pædagogiske principper

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

 
Skolens glemmekasse står på hovedgaden. Småting som nøgler, dims og dutter, samt mobiltelefoner, vil blive opbevaret på skolens kontor eller hos Teknisk service.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Brøndbyøster Skole lægger vægt på trivsel, faglighed, kreativitet og sociale kompetencer.
Derfor arbejder skolens lærere tæt sammen med distriktets daginstitutioner både før og efter skolestart.
 
Fagligheden styrker vi blandt andet ved et tæt teamsamarbejde dels omkring den enkelte klasse, men også via fagteams hvor der er fokus på de enkelte fag og didaktikken.
 
Fagligheden underbygges af skolens IT-strategi der derfor omfatter interaktive elektroniske tavler i alle klasseværelser og de fleste faglokaler.
 
 
Ordensregler på Brøndbyøster Skole
 
Brøndbyøster Skole skal være et godt og rart sted at være for alle.
 
Det betyder at:
 
indendørs færdes man roligt og stille.

man taler ordentligt til hinanden.

henstillinger fra voksne følges.

 

alle har ansvar for at passe på skolens inventar og bygninger.

 

klasselokaler og andre arbejdsområder efterlades ryddelige.

 

mobiltelefoner er på lydløs i undervisningstiden, medmindre man har anden aftale med læreren.

 

0.- 6. årgang må ikke forlade skolens område i skoletiden.

7.- 9. årgang må forlade skolen i frikvarteret og mellemtimer, såfremt forældrene har givet tilladelse hertil. Denne tilladelse kan inddrages af skolens ledelse.

 
Frikvarterer:
 
0.- 6. årgang. Udeordning fra sommerferie til efterårsferie og påskeferie til sommerferie.
 
0.- 6. årgang. Ude/indeordning fra efterårsferie til påskeferie: Klasselærere/afdelinger beslutter dette.
 
 7.- 9. årgang indeordning i egen klasse, Røde plads og Hovedgaden. Kun stille aktiviteter.
Endvidere er der oprettet lektiecafe til understøttelse af det faglige udbytte af undervisningen.