Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen: 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

   Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 
  •  Indskolingen (0.-2. klasse): 19,6 elever pr. klasse
  •  Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,2 elever pr. klasse
  •  Udskolingen (7.-9. klasse): 17,3 elever pr. klasse
  Specialklasser medtaget, se liste: Elevtal

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: ikke beregnet
 

Antal lærere

 Opgørelse over antallet af lærere:
 
  •   Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  81


 Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale